Kontakt

Mailn Blixt


mbx@ksu.se

070 3422006

0491 440006

Kontakta gärna oss vid frågor eller intersse.

Patrik Blixt


patrikbl@ltkalmar.se

070 2108076

0491 440006